|
 
Boligpris.dkHvad er Boligpris.dk?

Boligpris.dk er en portal du kan bruge når du skal søge ny bolig, eller skal sælge din nuværende bolig. Her finder du hjælp til boligsøgning, boligkøb og boligsalg, samt får en masser gode råd.

Hvordan finder man boligens pris?

Boligens pris er selvfølgelig meget angørende for hvor meget en bolig koster. Den voldsomme efterspørgsel på boliger omkring hovedstaden og de større byer skyldes især beliggenheden nær arbejdspladser og udbuddet af serviceydelser og kulturelle tilbud. Beliggenheden i et bestemt kvarter og i forhold til veje, jernbaner, hav og grønne områder spiller også ind i prisfastsættelsen.

Boligens alder, indretning og vedligeholdelsesmæssige stand påvirker også prisen. Der betales altid en højere pris for en vedligeholdt og pæn ejendom. En bolig med en god planløsning er alt andet lige også mere attraktiv end en bolig, der er uhensigtsmæssigt indrettet. Alvorlige bemærkninger i tilstandsrapporten kan til gengæld presse prisen ned.

Boliger handles på kontantprisen, men det er reelt den månedlige husleje, der fastsætter prisen. Hvor meget har dem der køber boligen råd til at sidde for om måneden. Huslejen afhænger i høj grad af prisen på boliglånet, der skal finansiere boligkøbet, og derfor afhænger boligprisen primært af den aktuelle markedsrente. De meget lave renter og nye, afdragsfrie lån har de senere år presset boligpriserne i vejret, fordi folk har fået råd til at bo i stadigt dyrere boliger. Det har selvfølgelig mindre at sige hvis dem der køber har pengene kontant, og ikke skal låne dem.

Hvis renten på et tidspunkt stryger til vejrs, og dermed gør det væsentlige dyrere at låne penge, vil det ikke være mange, der har råd til at købe bolig til de nuværende priser. Det vil få efterspørgslen til at falde, og en generelt faldende efterspørgsel tvinger priserne ned, indtil markedet igen er i balance.

Du kan intet gøre ved markedsforholdene, men du kan påvirke prisen på boligen ved at gennemgå den grundigt og forhandle om prisen, hvis der er fejl og mangler.

 

 

 

 


Realkredit

Realkredit eller realkreditlån er en betegnelse for lån mod sikkerhed i fast ejendom. I Danmark er sikkerheden stort set altid i form af et tinglyst pantebrev. I Danmark ydes realkreditlån af realkreditinstitutter inden for visse lånegrænser. Da realkreditinstitutter efter Lov om Finansiel Virksomhed har eneret til at benytte betegnelser som »realkreditinstitut«, »realkreditaktieselskab« »eller »realkreditfond« og andre navne, som kan give indtryk af, at virksomheden er et realkreditinstitut, gives andre former for realkredit i Danmark normalt et andet navn. Andre former for realkredit, der derfor ikke betegnes realkreditlån, er fx bankers boliglån og sælgerpantebreve.

Realkreditlånet er typisk det største lån, du kan optage som boligejer, da lånet kan finansiere op til 80 % af din ejendoms kontantværdi. Derfor er det vigtigt, at du vælger det lån, der passer bedst til din privatøkonomiske situation.

Sammenlignet på første års ydelse, før skat, er rentetilpasningslån normalt billigst og fastforrentede lån dyrest. De billigste lån har til gengæld en risiko for, at ydelsen stiger i løbetiden. Hvis du vælger et rentetilpasningslån, skal du altså være forberedt på, at din ydelse bliver højere, når renten stiger, mens ydelsen derimod bliver lavere, når renten falder.

I midten ligger obligationslån med variabel rente og loft over renten. De er typisk billigere end de fastforrentede lån og dyrere end rentetilpasningslånene. På denne type lån kan ydelsen ændre sig, fordi renten er variabe, men til gengæld sikrer renteloftet, at der er en øvre grænse for, hvor høj ydelsen kan blive.

Som udgangspunkt kan du vælge at betale dit lån tilbage på mellem 10 og 30 år. Løbetiden på lånet påvirker både din ydelse og det, du samlet set kommer til at betale i rente.Indhold på siden:
boligsøgning, boligkøb og boligsalg


Du er her: - Alt om boligsøgning, boligkøb og boligsalg

Afdrag - Afdragsfrit_lån - Annuitetslån - Bopælspligt - Bruttoudgift - Deponering - Grundejerforening - Kurssikring - Obligationslån - Pantebrev - Realkredit - Salær - Skøde - Termin - Tingbog - Tingbogsattest - Tinglysning - Udbetaling - Vedtægter - Ydelse - Boligpris - lejebolig