|
 
Boligpris.dk

Forside > DeponeringDeponering

Når købsaftalen er underskrevet af begge parter, skal køberen betale (deponere) en del af købesummen hos ejendomsmægleren. Den resterende del af købesummen sættes ind på en spærret konto i sælgers navn på overtagelsesdagen. Sælger får dog først adgang til pengene, når skødet er tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger og bemærkninger med mindre andet er aftalt.


Du er her: Deponering - Alt om boligsøgning, boligkøb og boligsalg

Afdrag - Afdragsfrit_lån - Annuitetslån - Bopælspligt - Bruttoudgift - Deponering - Grundejerforening - Kurssikring - Obligationslån - Pantebrev - Realkredit - Salær - Skøde - Termin - Tingbog - Tingbogsattest - Tinglysning - Udbetaling - Vedtægter - Ydelse - Boligpris - lejebolig