|
 
Boligpris.dk

Forside > GrundejerforeningGrundejerforening

Når du køber en villa eller et fritidshus, er der ofte en bestemmelse om, at du skal være medlem af en grundejerforening. Foreningen tager sig af husejernes fælles
interesser som f.eks. vedligeholdelse af private veje, fællesarealer, vejbelysning og miljø, og den varetager medlemmernes interesser i mere overordnede spørgsmål i relation til de offentlige myndigheder.
Du er her: Grundejerforening - Alt om boligsøgning, boligkøb og boligsalg

Afdrag - Afdragsfrit_lån - Annuitetslån - Bopælspligt - Bruttoudgift - Deponering - Grundejerforening - Kurssikring - Obligationslån - Pantebrev - Realkredit - Salær - Skøde - Termin - Tingbog - Tingbogsattest - Tinglysning - Udbetaling - Vedtægter - Ydelse - Boligpris - lejebolig