|
 
Boligpris.dk

Forside > ObligationslånObligationslån

Er en lånetype, hvor hovedstolen svarer til den mængde obligationer, realkreditinstituttet sælger for at kunne udbetale et kontant provenu til låntager. Realkreditinstituttet skal sælge obligationer for et større beløb, end du skal bruge, fordi obligationernes kurs ofte er under 100.


Du er her: Obligationslån - Alt om boligsøgning, boligkøb og boligsalg

Afdrag - Afdragsfrit_lån - Annuitetslån - Bopælspligt - Bruttoudgift - Deponering - Grundejerforening - Kurssikring - Obligationslån - Pantebrev - Realkredit - Salær - Skøde - Termin - Tingbog - Tingbogsattest - Tinglysning - Udbetaling - Vedtægter - Ydelse - Boligpris - lejebolig