|
 
Boligpris.dk

Forside > TinglysningTinglysning

Tinglysning er domstolenes kundgørelse af vigtige privatretlige kendsgerninger. Oftes anvendt på fast ejendom (men anvendes fx også til at kundgøre umyndiggørelser og ægtepagter), ider der knyttes forskellige virkninger mellem parterne og tredjemand, når der tinglyses.

Der svares en afgift til staten for tinglysningen. Dette kaldes en tinglysningsafgift.
Du er her: Tinglysning - Alt om boligsøgning, boligkøb og boligsalg

Afdrag - Afdragsfrit_lån - Annuitetslån - Bopælspligt - Bruttoudgift - Deponering - Grundejerforening - Kurssikring - Obligationslån - Pantebrev - Realkredit - Salær - Skøde - Termin - Tingbog - Tingbogsattest - Tinglysning - Udbetaling - Vedtægter - Ydelse - Boligpris - lejebolig