|
 
Boligpris.dk

Forside > BoligpriserBoligpriser

Prisen på en bolig bestemmes ud fra en række faktorer.

Samfundsøkonomien har meget stor indflydelse på prisniveauet på boligmarkedet. Det drejer sig om rente, lønstigningstakt, inflation, arbejdsløshed og generel økonomisk aktivitet i samfundet. Erfaringsmæssigt er der en tæt sammenhæng mellem arbejdsløshed og boligprisernes stigning. Det indlysende princip er, at en familie ramt af arbejdsløshed ikke har råd til at betale for en dyr bolig. Et rentefald betyder at man skal betale færre penge for at låne penge til boligen, man kan derfor låne mere, og derfor vil et rentefald næsten altid føre til faldende priser, hvis der ikke er andre ting der spiller ind.

Sammensætningen at alder i samfundet har også stor betydning. F.eks. vil det have en vis betydning på efterspørgslen og hermed prisen at der over de kommende år vil være en stigning i den ældre generation i forhold til den lidt ydre. Den lidt ældre generation til typisk efterspørge lidt mindre boliger som ejerlejligheder og rækkehuse, mens den lidt ygre generation vil efterspørge lidt større boliger med plads til børn og andet.

Desuden vil det have betydning om rådet pludselig bliver "in", eller og der kommer en togstation i nærheden.

Det kan også have tydning hvordan lovgivningen er på låneoprådet. F.eks. har det uden tvivl haft en betydning at man pludselig kunne få afdragsfrie lån. På samme måde kan det have en negativ betydning på boligprisen, hvis det pludselig ikke er muligt mere, eller hvis grænsen for hvor mange % man kan belåne sin bolig flytter sig.

Der er altså rigtig mange ting som kan spille in på en boligspris.

Afgørende for prisen på én bolig set i forhold til prisen på andre boliger er beliggenheden. Det betyder, at efterspørgslen retter sig mod en række attraktive områder, hvor der ofte ikke kan produceres flere boliger. Prisen vil derfor stige til et højere niveau, hvor en række potentielle købere bliver presset ud af markedet, og der igen etableres ligevægt mellem udbud og efterspørgsel.

Vi har i en årrække haft stigende priser i Danmark. Grunden til dette har været dels at arbejdsløsheden er faldet, dels er renten er også faldet og samtidig har vi fået flere penge mellem fingerene. Samtidig var det lang tid siden at Danamark have haft i krise, og i sådanne situationer har folk det med at være lidt for optimistiske. De tror der bliver ved med at gå godt. Man må hellere stå på togen inden det er for sidst. Nogen køber endda en eksta bolig for at tjene på de stigende priser.

Det er i sådanne tider man skal være særlig forsigtig. Dem der køber på toppen er altid dem der taber. Og faldet vil komme, det er kun et spørgsmål om tid.

Erfaringen og de økonomiske teorier taler for, at de årlige prisstigninger på en bolig på langt sigt vil ligge på niveau med lønstigningstakten. Stiger lønnen med 4 procent årligt over en længere årrække, bør boligen stige nogenlunde tilsvarende.

Du bør derfor ikke købe bolig som en investering, men fordi den er nødvendig, og du bør altid have lidt sikkerhed i budgettet, så ændringer i samfundet ikke få afgørende tydning for om du kan blive siddende i boligen.
Warning: Use of undefined constant Forside - assumed 'Forside' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/interaktiv.dk/boligpris.dk/index.php on line 258

Du er her: Boligpriser - Alt om boligsøgning, boligkøb og boligsalg

Afdrag - Afdragsfrit_lån - Annuitetslån - Bopælspligt - Bruttoudgift - Deponering - Grundejerforening - Kurssikring - Obligationslån - Pantebrev - Realkredit - Salær - Skøde - Termin - Tingbog - Tingbogsattest - Tinglysning - Udbetaling - Vedtægter - Ydelse - Boligpris - lejebolig