|
 
Boligpris.dk

Forside > FinansieringFinansiering

Der er mange forskellige typer af lån at vælge mellem når man skal købe bolig. Det er derfor vigtigt at sætte sig ind i dem, da der kan være stor forskel på hvor dyrt det er at skaffe finansiering. Det er selvfølgelig vigtigt at du får et lån, som passer til netop dine behov.

De fleste boligkøb finansieres med en kombination af realkreditlån, lån i pengeinstitutter eller pantebrevslån og en udbetaling. Obligationsbaserede realkreditlån og prioritetslån er som regel de billigste finansieringskilder. Desværre kan man ikke finansiere hele boligkøbet på den måde. Du kan maksimalt låne 80 % af ejendommens værdi med den type lån, når du køber en helårsbolig. Derfor har de fleste brug for at supplere med et boliglån. Du som regel nøjes med at henvende dig ét sted og få en samlet pakke med både realkreditlån og boliglån eller et prioritetslån, da penge- og realkreditinstitutterne samarbejder.

Når boligpriserne stiger, kan du opbygge en friværdi, fordi din ejendoms værdi stiger i forhold til værdien af de lån, du har optaget. Det samme gør sig gældende, hvis boligpriserne ikke ændres, men du til gengæld afdrager på din gæld. Når boligpriserne derimod falder, kan det modsatte ske. Boligens værdi kan falde hurtigere, end du afdrager på lånet. Hvis boligens værdi kommer unden de samlede lån du har taget i boligen, så bliver du teknisk insolvent. Det er for at undgå at for mange bliver teknisk insolvente, at man sætter en grænse på 80%.

Muligheden for faldende boligpriser er en af grundende til at du ikke bør sætte dig alt for hårdt. Din økonomiske situation og din mulighed for at betale ydelsen på dine lån kan påvirkes af andre forhold end prisudviklingen på boligmarkedet. Hvis din indkomst f.eks. falder, og indbetalingerne til realkredit- og pengeinstitutterne ikke sker som aftalt, kan det i sidste ende medføre, at din bolig skal sælges på tvangsauktion. I tilfælde at tvangsauktion skal du ikke forvente at få den normale markedspris. Dels tager køber en chance fordi han ikke kan få en ejerskifteforsikring, dels ved køber at det er et presset salg.

Du bør derfor altid have en vissikkerhedsmargen når du finansiere dit boligkøb, som du ikke giver dig selv for meget stress, hvis din situation ændre sig.

Finansiering af andelsbolig

En andelsbolig skal betales kontant. Men du kan finansiere dit køb med et banklån, hvor andelsboligen stilles som sikkerhed for lånet.

Som andelshaver kan du ikke optage realkreditlån. Kun andelsboligforeningen, som er ejer af ejendommen, kan optage realkreditlån mod sikkerhed i foreningens ejendom. Her er det meget vigtigt, at du holder dig godt orienteret om de dispositioner, som foreningen foretager, og deltager aktivt i beslutningsprocessen, selv om det umiddelbart kan være svære sager at forholde sig til. Det har stor betydning for din personlige økonomi. Men som andelshaver har du altså kun mulighed for at optage lån i et pengeinstitut eller lignende.

Som andelshaver har du ret til at pantsætte din andel - dvs. din del af foreningens nettoformue minus allerede pantsatte dele. Andelsboligforeningen kan ikke modsætte sig, men foreningen kan dog beslutte, at der skal være en lånegrænse på 80 pct. af andelens værdi. Sådan en beslutning skal i givet fald fremgå af vedtægterne, og da kan du altså kun stille sikkerhed for lånet med 80 pct. af din andels værdi.
Warning: Use of undefined constant Forside - assumed 'Forside' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/interaktiv.dk/boligpris.dk/index.php on line 258

Du er her: Finansiering - Alt om boligsøgning, boligkøb og boligsalg

Afdrag - Afdragsfrit_lån - Annuitetslån - Bopælspligt - Bruttoudgift - Deponering - Grundejerforening - Kurssikring - Obligationslån - Pantebrev - Realkredit - Salær - Skøde - Termin - Tingbog - Tingbogsattest - Tinglysning - Udbetaling - Vedtægter - Ydelse - Boligpris - lejebolig